top of page

Algemene Voorwaarden

 

Om de activiteiten van Within Waters in Nederland zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteren wij een aantal voorwaarden.

 

De Algemene Voorwaarden van Within Waters zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer: 71304010

Als u een afspraak voor een sessie of deelname aan een event met ons maakt, gaan wij ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN GELDENDE WOMB WELLNESS RETREAT 26 t/m 28 februari 2024. Bij aanmelding vragen wij, Marianne van den Haak en Rosanne Versteeg een aanbetaling van €300,- (incl btw). De overige betaling vragen wij op aankomst van het retreat op 26 februari contant te betalen. Na de aanbetaling is jouw plek bevestigd en rekenen wij er op dat je komt en de overige betaling voldoet. Mocht je 30 dagen of langer voorafgaand aan 26 februari toch annuleren dan ontvang je de gehele aanbetaling terug. Binnen 40 dagen voorafgaand ontvang je deze aanbetaling niet terug. En bij afmelding binnen 7 dagen voorafgaand aan het retreat, dien je het gehele bedrag alsnog te betalen. Bij bevestiging van jouw plek, ga je akkoord met deze voorwaarden. 

 • Aangezien wij een beperkt aantal plekken per dag hebben voor sessies, en hoge badkosten betalen, willen wij daar zorgvuldig mee omgaan. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels: Gemaakte afspraken kunnen tot 50 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 24 en 50 uur worden de badkosten aan u doorberekend (€45,- voor een gewone sessie). Binnen 24 uur geannuleerde afspraken en niet nagekomen afspraken worden voor 100% aan u doorberekend. Bent u onverhoopt verhinderd, of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de afspraak te laten gaan. Bij annulering van de sessie worden er geen kosten teruggeboekt, maar kan de sessie verplaatst worden naar een andere datum. 

 • Na de betaling van een groepssessie/event is er geen mogelijkheid meer voor restitutie.  Het is mogelijk om iemand anders in uw plaats te laten komen. 

 • Na betaling van een training gelden de volgende annuleringsregels: Bij annulering door u langer dan één maand voor de (start)datum van de training wordt 15% van de overeengekomen prijs voor de training niet terugbetaald. Bij annulering door u korter dan één maand maar eerder dan twee weken vóór de (start)datum van de training wordt 25% van de overeengekomen prijs voor de training niet terugbetaald. c) Bij annulering door u korter dan twee weken maar eerder dan 7 dagen vóór de (start)datum van de training wordt 50% van de overeengekomen prijs voor de training niet terugbetaald. Bij annulering door u korter dan 7 dagen vóór de (start)datum van de training wordt 100% van de overeengekomen prijs voor de training niet terugbetaald, in dit geval is er wellicht iemand van de wachtlijst die uw plek over kan nemen. 

 • Wederzijds respect in een veilige sfeer, voor zowel u als voor ons, is een vanzelfsprekendheid tijdens de activiteiten.

 • Within Waters is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.

 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid die hij/zij tijdens het intake gesprek aan ons verstrekt, zodat wij de sessies zo verantwoordelijk en veilig mogelijk kunnen uitvoeren.

 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Within Waters en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelname van sessies en/of events. Praktijk Within Waters is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

 • Within Waters zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

 • Within Waters is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de therapeut is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of anderen, en/of gebruikt u medicijnen? Raadpleef deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.

 • Voor en na elke sessie zal er geëvalueerd worden hoe de sessie ervaren is.

 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de sessie aan ons geeft, worden door ons vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt.

 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

 • Er is altijd een mogelijkheid dat de sessie of events om persoonlijke redenen geannuleerd kan worden vanuit onze kant. De gemaakte kosten krijgt u hiervoor vergoed. 

bottom of page