top of page

Algemene Voorwaarden

 

Om de activiteiten van Within Waters in Nederland zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteren wij een aantal voorwaarden.

 

De Algemene Voorwaarden van Within Waters zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer: 71304010

Als u een afspraak voor een sessie of deelname aan een event met ons maakt, gaan wij ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN GELDENDE WOMB WELLNESS RETREAT 17 T/M 19 APRIL 2023. Bij aanmelding vragen wij, Marianne van den Haak en Rosanne Versteeg een aanbetaling van €200,- (incl btw). De overige betaling vragen wij op aankomst van het retreat op 17 april contant te betalen. Na de aanbetaling is jouw plek bevestigd en rekenen wij er op dat je komt en de overige betaling voldoet. Mocht je 30 dagen of langer voorafgaand aan 17 april toch annuleren dan ontvang je de gehele aanbetaling terug. Binnen 30 dagen voorafgaand ontvang je deze aanbetaling niet terug. En bij afmelding binnen 7 dagen voorafgaand aan het retreat, dien je het gehele bedrag alsnog te betalen. Bij bevestiging van jouw plek, ga je akkoord met deze voorwaarden. 

 • Aangezien wij een beperkt aantal plekken per dag hebben voor sessies, en hoge badkosten betalen, willen wij daar zorgvuldig mee omgaan. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels: Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 48 uur geannuleerde afspraken en niet nagekomen afspraken worden voor 100% aan u doorberekend. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de afspraak te laten gaan.

 • Na de betaling van een groepssessie/events is er geen mogelijkheid meer voor restitutie.  Het is mogelijk om iemand anders uw plaats te laten komen. 

 • Na betaling van een training gelden de volgende annuleringsregels: minimaal 4 weken voorafgaand, kun je het kosteloos annuleren. Tussen 1 en 4 weken voorafgaand geldt 50% terugbetaling. En binnen 1 week voor de start van de training annuleren zijn er geen kosten terug te krijgen, maar is er wellicht iemand van de wachtlijst die jouw plek over kan nemen. 

 • Wederzijds respect in een veilige sfeer, voor zowel u als voor ons, is een vanzelfsprekendheid tijdens de activiteiten.

 • Within Waters is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.

 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid die hij/zij tijdens het intake gesprek aan ons verstrekt, zodat wij de sessies zo verantwoordelijk en veilig mogelijk kunnen uitvoeren.

 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Within Waters en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelname van sessies en/of events. Praktijk Within Waters is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

 • Within Waters zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

 • Within Waters is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de therapeut is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of anderen, en/of gebruikt u medicijnen? Raadpleef deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.

 • Voor en na elke sessie zal er geëvalueerd worden hoe de sessie ervaren is.

 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de sessie aan ons geeft, worden door ons vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt.

 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

 • Er is altijd een mogelijkheid dat de sessie of events om persoonlijke redenen geannuleerd kan worden vanuit onze kant. De gemaakte kosten krijgt u hiervoor vergoed. 

bottom of page